1. Handelshinder mellan Sverige och Saudiarabien ska identifieras.

2. EU:s tre nya frihandelsavtal med Australien, Nya Zeeland och Chile.

I två olika artiklar öppnar Kommerskollegiet upp möjligheten för företag samt organisationer som representerar det civila samhället och arbetsmarknadens parter, att lämna in synpunkter och önskemål om viktiga utvecklingsprojekt inom världshandeln.

Den första artikeln handlar om att identifierar de handelshinder som existerar mellan Sverige och Saudiarabien. Syftet är att hitta lösningar och därmed underlätta för företag som har erfarenhet av handel med Saudiarabien. Sista inlämningsdag är 1 september 2017. För mer information, klicka här.

Kommerskollegiums andra artikel handlar om påbörjandet av förhandlingar mellan EU och Australien, Nya Zeeland och Chile. Förhandlingarna kommer att omfatta ett stort antal områden, bland annat tullar och tullprocedurer, tjänster, handel, investeringar, tekniska handelshinder, offentlig upphandling, immateriella rättigheter och hållbar utveckling. För att de svenska intressena ska representeras vid dessa förhandlingar uppmanar Kommerskollegium nu företrädare för det civila samhället, arbetsmarknadens parter, allmänheten och andra intressenter att lämna in sina inlägg. Inlämnandet av synpunkter på EU-Chile-avtalet förfaller den 31 augusti 2017. EU- Australien och EU- Nya Zeeland-avtalet förfaller den 15 september 2017. För mer information och hur man skickar in sitt bidrag, klicka här.