Inför ett regeringsmöte mellan Sverige och Iran har regeringen gett Kommerskollegium i uppdrag att samla in information om svårigheter som företag upplevt när de gjort affärer med Iran. Syftet med mötet är att hitta lösningar för att ta bort hindren och underlätta för företagen. Problemen kan gälla export eller import av varor och tjänster samt investeringar.

Har ditt företag stött på något handelshinder eller upplevt några problem och svårigheter genom att göra affärer med Iran? Lämna frågor, synpunkter och information till Kommerskollegium senast den 20 april 2018.

Läs mer här: https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Var-med-och-forbattra-handeln-mellan-Sverige-och-Iran/