Så beskriver Dr Mohammad Nahavandian, stabschef och ekonomisk rådgivare åt Irans president Hassan Rouhani, Iran när han i morse talade om landets ekonomi vid ett frukostmöte. Dr Nahavandian betonade att även under tunga sanktioner har Iran under de senaste åren lyckats skapa ekonomisk tillväxt. När nu sanktionerna hävts finns det goda möjligheter för svenska företag att göra bra affärer i Iran.

Dr Nahavandian efterlyste särskilt en högre takt i banksektorn som ligger efter på grund av regleringar och osäkerhet kring amerikanska krav, bland annat till följd av vissa kvarvarande sanktioner.

Med internationellt samarbete och investeringar kan utländskt näringsliv göra goda affärer som också bidrar till Irans utveckling. Dr Nahavandian lyfte fram fyra områden som prioriterade, av ekonomisk men också av social hållbarhetskaraktär och med stora behov av resursinsatser, framförallt genom investeringar:

  • Vattenförsörjning
  • Avfallshantering i städerna
  • Utveckling av transportsystemet och framförallt järnvägssystemet
  • Hantering av miljöproblem, särskilt luftföroreningar

Sammanfattningsvis är Dr Nahavandian optimistisk om Irans ekonomiska utveckling och noterar ett stort intresse från utländskt näringsliv för att göra affärer med eller investera i Iran. Han efterlyser dock tydligare visioner och en högre takt: ”Visions and speed”.

iranbild2-copy

Värd för dagens möte Erik Belfrage, ordförande i Näringslivets Internationella Råd (NIR), tillsammans med Dr. Mohammad Nahavandian. Evenemanget anordnades av Stockholms Handelskammare, ICC och NIR.