För att stärka relationen och arbetet med EU har ICC tillsatt Dr. Tom Voege som Head of EU Affairs. Dr. Voege har en lång bakgrund inom FN och OECD och har även varit knuten till forskningsinstituten University of Southampton och K.U. Leuven.

Som världens största handelsaktör skapar och influerar EU regler och standarder som har betydelse för företag i hela världen.

John Denton, ICC:s generalsekreterare:

I dessa tider av snabbt föränderlig politik som påverkar allt från frihandel till klimatförändringar, tror vi att ICC:s globala agenda kan ha stor nytta av ett mer långtgående engagemang i Bryssel. Med Tom Voege på plats i Belgien har vi möjlighet att stärka såväl kommunikation som samarbete med EU och andra institutioner inom frågor som har betydelse för de miljontals företag som ICC representerar.