– Blir, tillsammans med en rad kända modemärken, signatär av FN:s Fashion Industry Charter for Climate Action (Fashion Charter).

Fashion Charter lanserades av designern Stella McCartney under FN:s klimattoppmöte (UNFCCC) i december 2018 och ska säkerställa att modebranschen i alla led bidrar till att skapa snabba, effektiva och hållbara lösningar på det globala klimathotet.

Avtalet spänner över många av de områden som kräver innovativa lösningar för att möta klimatförändringar och miljöpåverkan. Bland annat förbinder sig signatärer till att bidra till utfasningen av fossila bränslen i produktionen, att identifiera ett urval av klimatvänliga och hållbara material, öka användningen av transporter med låga koldioxidutsläpp, skapa konsumentdialog och öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor. Dessutom tar Fashion Charter upp hur man bäst kan arbeta med finansbranschen och politiker för att skapa skalbara lösningar och cirkulära affärsmodeller.

Lena Hök, ordförande i ICC Swedens kommitté för CR och anti-korruption:

Att ICC signerar Fashion Charter är en del av det mångåriga arbete som organisationen dedikerat till att lyfta hållbara affärer, inte bara i modeindustrin utan i alla branscher. Vi ser att hållbara beslut och investeringar ger långsiktigt konkurrenskraftiga resultat. Fashion Charter bidrar till att staka ut en handlingsplan som företag av alla storlekar kan skriva under på, och underlättar därmed för företag att självreglera och överblicka sina bidrag till de klimatutmaningar vi står inför.

The Alliance for Sustainable Fashion är resultatet av ansträngningar från FN att, tillsammans med andra intressenter, koordinera näringslivet för att hitta en global lösning på modebranschens miljöpåverkan, och att skapa en gemensam plan för att nå upp till FN:s globala mål.

Med ett nätverk som sträcker sig från lokala SME:s in i globala organisationer som FN och WTO har ICC, som i år firar 100 år, möjlighet att samla företag och säkerställa att klimatförändringar står på allas agenda. Redan 1991 föregick organisationen miljötoppmötet i Rio genom att, som första näringslivsorganisation, lansera sin ICC Business Charter for Sustainable DevelopmentSom näringslivsrepresentant har ICC även varit mycket involverad i framtagandet av Parisavtalet och FN:s 17 globala mål.

Helena Waker, VD Association of Trade Partners Sweden och Stockholm Fashion District samt styrelseledamot, ICC Sweden:

Fashion Industry Charter for Climate Action är ett viktigt initiativ som tydligt visar på modebranschens vilja att bidra till att hitta lösningar på de miljö- och klimatutmaningar vi står inför. Som globalt nätverk har ICC en unik roll att spela i att ena röster från olika aktörer till att skapa ett starkt bidrag till dialogen. Som signatär kan vi mobilisera nätverket för att skapa större medvetenhet och kunskap om modeindustrins miljöpåverkan och stötta övergången till hållbara lösningar genom hela värdekedjan.

ICC arbetar för att främja handel och underlätta för företag att göra affärer internationellt. Ett av handelns främsta bidrag till att möta klimathotet är hur den öppnar för en övergång till cirkulär ekonomi. I Sverige har ICC etablerat en arbetsgrupp med fokus cirkulär ekonomi. I arbetsgruppen ingår representanter från flera branscher för bland annat sammanställa och diskuterar handelshinder kopplade till cirkulär ekonomi.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sweden:

Idag är modebranschen i stor utsträckning beroende av naturresurser, vilket gör återvinning till en viktig komponent för att minska klimatpåverkan. Att effektivt ställa om till cirkulära affärsmodeller innebär att utveckla produktionsmodeller i vilka man återanvänder gamla produkter för att skapa nya resurser och med dem tillverka nya produkter. När en aktörs avfall blir en annans resurs, blir produktionen mer effektiv – och därmed mer klimatvänlig. För att vi ska få till den här nödvändiga omställningen måste vi främja den globalt. Material och produkter har idag globala värdekedjor och för att en cirkulär ekonomi ska fungera fullt ut måste den äga rum på en global marknad, inte hindrad av landsgränser. Frihandel är en förutsättning för cirkulär ekonomi.