ICC har idag gjort ett yttrande som svar på EU-kommissionens förslag till ny skattepolicy för digital ekonomi.

För att skydda innehåll och integritet i det internationella skattesystemet, säger ICC att man starkt rekommenderar att beskattning av digital ekonomi utvecklas i linje med de nuvarande internationella skattereglerna och att man tillsammans med globala initiativ arbetar fram regler för de utmaningar och möjligheter som den digitala ekonomin erbjuder.

För att säkerställa att internationella skatteregler fortsatt är relevanta och tillämpliga i en ökande digital, global ekonomi stöder ICC harmonisering av sådana skattepolicys.

När nu europeiska ledare samlas till Tallinn Digital Summit idag för att diskutera relevanta ämnen runt den digitala ekonomin, vill ICC skicka en påminnelse om att skattereformer ska vara både praktiska och effektiva för att underlätta för en större internationell användning.


Det fullständiga ICC-pressmeddelandet är tillgängligt här
.