Den 30 september bjuder ICCs ordförande Fredrik Cappelen in till styrelsemöte.
Huvudtalare är Liberalernas partiledare Jan Björklund.

På mötet kommer Andrew Wilson, kommunikationschef på ICCs huvudkontor i Paris, att presentera den globala kampanjen #TradeMatters. Genom att slå hål på myter och överdrifter ska kampanjen skapa en balanserad debatt om vilken betydelse internationell affärsverksamhet och handel har, inte bara för stora företag, utan även för små och medelstora företag (SMEs) i världen. Med #TradeMatters vill ICC förklara handelns roll för hållbar samhällsutveckling i form av bland annat jobb och tillväxt liksom ansvarsfull produktion.

Därefter kommer Karin Olofsdotter, Utrikesråd för handelsfrågor på UD, redogöra för regeringens prioriteringar och planer. Med utgångspunkt i detta kommer hon även kommentera hur detta går ihop med budskapet i #TradeMatters.