Genom den nya digitala plattformen ICC Case Connect effektiviseras nu hanteringen av skiljeförfaranden under ICC:s Skiljedomstol. Plattformen utgör ett centraliserat dokumentlagrings- och delningssystem där alla parter interagerar i en gemensam kommunikationskanal.

Genom att lagra alla data och ärenden kopplade till ett fall på en centraliserad plats skapar ICC Case Connect en mer säker och strömlinjeformad kommunikations- och fildelningskanal. Från och med oktober 2022 uppmuntras alla användare av Skiljedomstolens tvistlösningstjänster att lämna sina förfrågningar via plattformen. Via plattformen kan man som skiljedomare och ombud få en överblick över alla sina pågående och avslutade ärenden, snabbt överföra ärendeakter samt få en översikt över all aktivitet i förfarandet. Istället för att skicka in dagens manuella formulär kommer skiljedomare också att kunna uppdatera vilken information Skiljedomstolen har om dem direkt via plattformen.

ICC Case Connect har utvecklats i linje med Skiljedomstolens mål att implementera fler nya digitala verktyg som underlättar användandet av våra tjänster och eliminerar ofta upprepade administrativa åtgärder.