Nu är FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm el-Sheikh inledd. Konferensen utgör en chans att accelerera arbetet för att minska de globala utsläppen och begränsa klimatförändringarna. Flera viktiga framsteg gjordes i samband med förra årets konferens, men mer behöver ske. Årets konferens sker i skuggan av ökade geopolitiska spänningar och en global energi- och livsmedelskris. Samtidigt är det viktigare än någonsin att gå från klimatåtaganden på papperet till konkreta klimatåtgärder i verkligheten för att det fortfarande ska vara möjligt att nå Parisavtalets mål.

Flera av ICC Sveriges medlemsföretag kommer att vara på plats i Egypten för att dela med sig av exempel på hur deras innovationer bidrar till att bekämpa klimatförändringar och minska de globala utsläppen, men också på vad de behöver i form av policyåtgärder och goda förutsättningar för att växla upp sitt klimatarbete ytterligare. Företagen vill nämligen inte bara visa upp vad de gör här och nu utan även få förutsättningar att fortsätta vara innovativa och ambitiösa. För oss på ICC är det högsta fokus.

I egenskap av näringslivets officiella fokalpunkt gentemot FN:s klimatkonvention UNFCCC har vi identifierat fyra centrala prioriteringar för ett lyckat COP27. I dokumentet ICC:s prioriteringar under COP27 har vi sammanställt och förklarat dessa prioriteringar. Underlaget är utvecklat som en guide till att förstå, följa med i och påverka förhandlingarna under COP27.

Under konferensen kommer vi också att via vår COP27-SÄNDLISTA tillhandahålla  skräddarsydd information för vårt svenska nätverk om utvecklingen i förhandlingarna. Du anmäler dig till sändlistan här >>>