2015 har vart ett viktigt år för globala näringslivsfrågor. ICC har tagit många initiativ och varit engagerad i många processer under året. ICC lanserade ICC Academy som är en digitalplattform som tillhandahåller utbildningsmaterial. Under året har ICC deltagit som koordinator under klimattoppmötet COP21 samt arbetat aktivt för att främja implementeringen av FN:s hållbarhetsmål. ICC har även deltagit under G20 mötet och strävat mot att stödja informationssamhället (BASIS) initiativ. Nedan kan du läsa mer om ICC:s bidrag till näringslivet.

ICC Academy
ICC har under året, i samarbete med IE Singapore, lanserat ICC Academy som tillhandahåller digitala utbildningar och utbildningsmaterial. Commonwealth Bank of Australia, DBS, OCBC Bank, Banco Santander, och Standard Bank har alla skrivit på för att utbilda sina anställda med hjälp av ICC Academy:s första trade finance program.

Utveckling inom Trade Finance
Utifrån input från 112 länder har ICC:s kommission för trade finance genomfört en global undersökning som skildrar positiva trender inom trade finance samt om vilken påverkan trade finance har för små och medelstora företag.

Bidrag till hållbar utveckling
ICC:s ordförande Terry McGraw och generalsekreterare John Danilovich är, tillsammans med näringslivsrepresentanter från b.la. Facebook och Virgin Group, signatärer i ett brev för att påverka världens ledare mot ett aktivt och konstruktivt arbete för att leva upp till FN:s hållbarhetsmål. Som en global ledande näringslivsorganisation och koordinator vid klimattoppmötet COP21, var ICC en del av de drivande parterna för att skapa ett ambitiöst klimatavtal som involverar näringslivet.

G20:s prioriteringar för internationellt näringsliv
Sunil Bharti Mittal, grundare och styrelseordförande i Bharti Enterprises och ICC:s vice ordförande ledde ICC:s delegation vid G20-toppmötet i Antalya, Turkiet. Ledare från B20 International Business Advisory Council (IBAC) analyserade vilka nyckelområden som kräver brådskande åtgärder från G20. Prioriterade nyckelområden är ratificering och genomförande av Trade Facilitation Agreement (TFA), att vidta konkreta åtgärder för att skapa fler möjligheter för kvinnor och unga på arbetsmarknaden, etablera landsspecifika strategier för att öka investeringarna i välbehövliga infrastrukturprojekt i världen samt att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering.

Digital Ekonomi och internets framtid
Genom initiativet Business Action to Support the Information Society (BASIS) engagerade ICC näringslivet i den tionde omgången av Internet Governance Forum (IGF) i João Pessoa, Brasilien. ICC välkomnar även expansionen av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om informationsteknik (ITA) som berör 7% av världshandeln och har potential att främja de internationella insatserna för att nå millenniemålen.

Global Alliance
ICC:s aktiva år avslutades med lanseringen av Global Alliance for Trade Facilitation som är en unik plattform för att utnyttja affärskompetens och därmed stödja implementeringen av WTO-avtalet Trade Facilitation Agreement (TFA).

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter