FN:s klimatkonferens, COP25, är i full gång och Internationella Handelskammaren (ICC) är på plats i egenskap av näringslivets focal point. För svensk del har ICC:s möjlighet att ackreditera deltagare inneburit att en bred representation av svenska företag är på plats i Madrid.

Som focal point ansvarar ICC för att koordinera och föra fram företagens perspektiv i klimatförhandlingarna. Bland önskemålen finns tydligare och snabbare åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader och för att nå en inkluderande och hållbar framtid med nollutsläpp. Att förhandlarna når ett beslut om implementering av Artikel 6, som berör handel med utsläppsrätter, är en annan nyckelfråga för näringslivet.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sverige:
ICC:s medlemmar, företagen, är innovatörerna och problemlösarna som världen behöver om vi ska lyckas möta dagens utmaningar. För att företagen ska kunna höja sina klimatambitioner behöver de tydliga signaler från politikerna. Därför är en av våra viktigaste prioriteringar i år implementeringen av Artikel 6.

Paul Polman, ICCs globala ordförande:
ICC kommer att fortsätta spela en avgörande roll i att hitta möjligheter för regeringar och näringsliv att tillsammans skapa en gemensam agenda av lösningar och åtgärder som kan skapa en hållbar framtid för alla.

Emma Nordin, bevakar för ICC Sveriges del utvecklingen i Madrid och håller våra medlemsföretag uppdaterade. Vår hemsida, www.icc.se, kommer att uppdateras löpande. För mer information, kontakta emma.nordin@icc.se.

HÄR återfinns ett dokument där vi samlat information om allt som händer under COP 25, schema för event som sker i anslutning till mötet, ICC-engagemang med mera.