På senare tid har det börjat dyka upp webbsidor och liknande som säger sig erbjuda information om den kommande uppdateringen av regelverket Incoterms, Incoterms® 2020. ICC varnar för att ta del av någon information genom dessa kanaler då den med största sannolikhet är falsk. För korrekt information om uppdateringen, vänligen vänd dig direkt till ICC, som ansvarat för utgivning och uppdatering av reglerna sedan 1936.

Genom att utgöra ett slags gemensamt språk för internationella affärer har Incoterms® blivit en central del av varuhandeln. Samtidigt som ICC uppmuntrar till användning av regelverket, vill vi också varna för falska digitala versioner och utbildningar.

Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att svara mot de förändringar som ägt rum de senaste 10 åren, som t.ex. ökade krav på säkerhetsprocedurer. Under de senaste två åren har ICCs globala nätverk konsulterats i arbetet med nya Incoterms® 2020. Den nya utgåvan kommer att lanseras under ICCs 100-årsfirande 2019 och träder i kraft i januari 2020. En viktig anledning att uppdatera regelverket är att göra reglerna så lättillgängliga som möjligt, för att kunna hjälpa användare världen över att undvika dyra misstag genom att välja rätt Incoterm för just deras affär.

De senaste åren har ett antal falska versioner av Incoterms® dykt upp på nätet, t.ex. versioner som inkluderar ett annat årtal än 2010, eller texter som utges för att vara delar av eller hela kopior av Incoterms® 2010. Vänligen notera att allt sådant material högst sannolikt är falskt om de inte kommer direkt från ICC eller ICCs nationalkommittéer. 

Med anledning av kommande Incoterms® 2020 pågår just nu mycket spekulationer om förändringarna. I kombination med lanseringen av uppdateringen nästa år kommer ICC också att erbjuda särskilda ICC-certifierade utbildningar. Var vaksam om du stöter på tidiga utbildningar från någon annan än ICC, ICCs nationalkommittéer eller ICC Academy. 

Om du har några frågor, vänligen kontakta ICC Sweden genom att mejla info@icc.se