Digitalisering innebär stora förändringar för hur handel och produktion bedrivs. För att ta vara på de förändringar digitalisering kan medföra för trade finance har ICC:s Banking Commission tillsatt en arbetsgrupp som ska koordinera ICC:s arbete samt hjälpa trade finance-industrin att utveckla sin digitalisering.

Gruppens nyckelroll är att identifiera strategier för att hjälpa trade finance-industrin att förverkliga digitaliseringens många fördelar, som öppenhet, tids- och kostnadsbesparingar samt minskade compliance- och operativa risker.

Arbetsgruppens uppdrag är att:

  1. Utvärdera befintliga ICC-regler för att bedöma e-kompatibilitet för trade finance;
  2. Utveckla minimistandarder för tjänsteleverantörers digitala sammankoppling; och
  3. Granska de rättsliga och praktiska aspekterna relaterade till frågor om giltighet och värde av digitaliserade data och dokument.

Ordförande för arbetsgruppen, Michael Vrontamitis, Global Head of Trade, Product Management Transaction Banking at Standard Chartered Bank, sa ”digitaliseringen av trade finance-branschen är redan igång. För att hjälpa branschen att nå en punkt där fördelarna kan åtnjutas fullt ut måste vi utveckla ett ramverk och skapa ett ekosystem för att möjliggöra att intressenter kan samverka och kommunicera digitalt.”

ICC Sweden är i gruppen representerad av Cristina Rooth, till vardags Legal Counsel, SEB samt ordförande i ICC Swedens kommitté Trade Finance policy.