Temat för torsdagens utfrågning var hur krafterna för frihandel och protektionism växlat, och deras betydelse för olika aktörer. ICC Swedens generalsekreterare Lena Johansson deltog, och talade bland annat om behovet av att näringslivet gör sig hört och engagerar sig för att förklara hur handel och internationella affärer bidrar. När världshandeln utvecklas trögt och protektionismen är på framväxt, blir det allt viktigare att sprida kunskap om de positiva effekterna av handel. Handel skapar tillväxt, välstånd och jobb.

Deltog på seminariet gjorde även EU- och handelsminister Ann Linde, Anna Stellinger, generaldirektör på Kommerskollegium, Claes-Göran Alvstam, Handelshögskolan i Göteborg, Mikael Karlsson, KTH samt Sara Övreby, Scania.

För att se utfrågningen, klicka här (början av sändningen)