Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance på Skanska, och Elisabeth Eklund, partner på advokatfirman Delphi, har utsetts till ny ordförande respektive vice ordförande i ICC Sveriges konkurrenskommitté. I sina nya roller kommer Ulrika och Elisabeth att leda kommitténs arbete för väl fungerande konkurrensregler som bidrar till välmående fria marknader samt gynnar innovation och utveckling.

Ulrika Wester:

– Jag är hedrad över att bli vald som ordförande i ICC Sveriges Konkurrenskommitté. Att hantera den ständiga tillväxten av regelefterlevnad skapar utmaningar för företag. Jag anser att kommittén spelar en viktig roll att hjälpa företag i alla sektorer att hålla sig underrättade om just utveckling inom konkurrenslagstiftningen samtidigt som man har utvecklat en rad praktiska verktyg för att underlätta företagens regelefterlevnad. Jag ser fram emot att bistå i detta arbete.

På en global marknad kan nationella konkurrenslagar innebära en stor restriktiv inverkan på företags internationella verksamhet genom att bidra till marknadsförvrängningar och orsaka stora administrativa omkostnader. Ur ett riskperspektiv är det viktigt för företag att känna till vilka konkurrensregler som gäller och ibland går reglerna att vända till företagets fördel. ICC arbetar därför för harmoniserade och transparenta globala konkurrensregler som värnar fri och rättvis konkurrens och underlättar för företag att hållbart handla och investera internationellt.

Kommittén motsvaras på internationell nivå av ICC Commission on Competition som har ett nära samarbete med mellanstatliga organisationer som International Competition Network (ICN), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och WTO.

Elisabeth Eklund:

– Efter att ha deltagit aktivt i arbetet inom ICC Sveriges Konkurrenskommitté under många år är jag stolt över att nu kunna bidra som vice ordförande. Jag ser fram emot att tillsammans med ordförande och medlemmarna i kommittén fortsätta att bevaka den ständigt pågående utvecklingen inom konkurrensrättsområdet. Det ska även bli intressant att bidra till diskussionen inom kommittén där företag från olika branscher och sektorer kan hjälpas åt att utbyta erfarenheter och även ta del av ICC:s viktiga internationella arbete och många praktiska vägledningar.

Konkurrenskommittén utgörs av representanter för ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Aktuella frågor är bland annat företagsförvärv, karteller och andra konkurrensbegränsningar, missbruk av dominerande ställning samt konkurrensreglers påverkan på företags hållbarhetsarbete.

Läs mer om kommitténs arbete här.