ICC Seminarium ”Turn your Disputes into Business”

Igår hälsade Lena Johansson, Generalsekreterare för ICC Sweden, mer än 50 deltagare välkomna till seminariet ”Turn your Disputes into Business – en eftermiddag om medling”. Seminariet anordnades av ICC på initiativ av ledamöter i ICC:s nationalkommitté för skiljedom. ICC:s medlemmar såväl som icke-medlemmar samlades för att lyssna till ansedda och erfarna medlare, få en djupare förståelse för hur ett effektivt medlingsförfarande kan gynna organisationen samt för att ges tillfälle att nätverka med näringslivsrepresentanter som står inför liknande utmaningar och behov.

Medlingsseminarium21okt2015
Lena Johansson, General Sekreterare för ICC Sweden samt deltagare under gårdagens Medlingsseminarium. 

Från ICC:s huvudkontor i Paris deltog Špela Košak som seminariets huvudtalare. Špela Košak är chef för ICC:s avdelning för alternativ tvistlösning (ICC International Centre for Alternative Dispute Resolution). Seminariet belyste att medling som tvistlösningsmetod ännu inte fått riktigt fotfäste i Sverige men är en vanligt förekommande metod i andra länder såsom Storbritannien, USA och Danmark. Då medling som teknik vid uppgörelser är ett flexibelt tillvägagångssätt där en medlare fungerar som en neutral aktör för att hjälpa parterna att nå en överenskommelse innan tvisten eskalerar i ett kostsamt domstolsärende, ansåg seminariets talare att användandet av medling bör öka bland svenska organisationer.

ICC Sweden tackar samtliga medverkande för ett aktivt deltagande.