I mars 2022 beslutade FN:s medlemsländer att inleda förhandlingar om ett rättsligt bindande globalt avtal för att stoppa plastföroreningar globalt. Avtalet ska gälla för plast både på land och till havs, samt omfatta hela livscykeln – från produktion till avfall. Utformat på rätt sätt har avtalet potential att bli en avgörande faktor för hållbar utveckling och, framför allt, att återställa biologisk mångfald.

Som enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling utgör ICC företagens röst i förhandlingarna, och arbetar för att bidra konstruktivt genom inspel utvecklade av våra medlemmar. I egenskap av producent, konsument och avfallshanterare spelar näringslivet en viktig roll både för att belysa hinder och utmaningar kopplade till omställningen, men också för att visa upp befintliga innovationer och framtida möjligheter kopplat till ett effektivt stopp för plastföroreningar.

Då avtalet utöver rättsligt bindande delar också förväntas inkludera frivilliga åtgärder efterfrågar vi i vårt senaste inspel tydlighet och harmonisering i processen för att undvika att aktörer får nya regler att förhålla sig till bakom varje landsgräns. I rekommendationerna inkluderar vi även exempel på innovativa sätt som företag redan idag arbetar för att minska plastföroreningar globalt, bland annat svenska Ragn-Sells. Du hittar rekommendationerna här >>>.

Har ni också vidtagit åtgärder för att fasa ut plast i er verksamhet? Vill ni få uppdateringar om hur förhandlingarna fortlöper, eller vill ni veta mer om vilka andra internationella processer ni genom ett medlemskap i ICC kan vara med och påverka? Kontakta oss på info@icc.se