”Ett stabilt och praktiskt ramverk för att hantera risker för klimatförändringar ligger i det globala näringslivets intresse”, säger ICC:s generalsekreterare John Danilovich.

Internationella Handelskammaren (ICC) – världens största näringslivsorganisation – uttrycker stark oro över beskedet att USA överväger att dra sig ur Parisavtalet.

ICC anser att Parisavtalet är ett balanserat ramverk för att motverka klimatförändringar och att det ger ett långsiktigt perspektiv som främjar företagsinnovation och tillväxt.

ICC har under många år varit tydliga med att företag kan vinna på en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Nyttan med Parisavtalet är tydlig: det uppmuntrar till marknadsbaserade lösningar för att minska utsläppen kostnadseffektivt och breddar den internationella marknaden för ny och innovativ teknik.

En viktig komponent i Parisavtalet är att det lägger ansvaret på varje stat att uppfylla sin del av arbetet. ICC uppmanar därför USA att visa övertygelse och mod genom att leda arbetet mot en säker, hållbar och lönsam framtid för alla.

”Den amerikanska ekonomin är väl positionerad för att växa och skapa nya jobb inom detta flexibla och långsiktiga ramverk.”, säger John Danilovich.