Som ett led i att stärka ICCs roll på den globala arenan etablerar organisationen nu ett Genève-kontor. Kontoret kommer att ledas av Crispin Conroy, australisk diplomat som senast kommer från rollen som investeringsrådgivare i Italien.

Med 25 års erfarenhet av att arbeta inom diplomati och handelsrelationer, kommer Crispin Conroys kompetens att bidra till att stärka ICCs närvaro i internationella sammanhang. Inom det multilaterala systemet har Crispin, bland annat, arbetat med frågor som humanitär lag, internationell miljölagstiftning, internationell handelsrätt, samt internationell sjörätt.

Crispin Conroy:

ICC har en lång historia av att bidra till det multilaterala handelssystemet, och av att främja internationellt samarbete i stort. Jag ser fram emot att arbeta med de olika typer av organisationer som finns i Genève, såväl internationella organisationer, som lokala och multinationella företag, regeringsrepresentanter, och civilsamhälle.

Näringslivet har en viktig roll att spela i att identifiera och hitta lösningar till många av de globala utmaningar vi möter idag. Därför är jag mycket glad att representera näringslivets världsorganisation, ICC, i en av världens ledande multilaterala knutpunkter.