ICC öppnar digital plattform under COP26 

För att möjliggöra konstruktiva diskussioner även vid ett deltagarmässigt reducerat COP26 öppnar ICC i november den digitala plattformen Make Climate Action Everyone’s Business.

I slutet av oktober invigs FN:s klimatkonferens, COP26, i Glasgow och ICC – i egenskap av näringslivets koordinator – kommer att delta på plats för att föra fram näringslivets ståndpunkter till förhandlingarna. Även om det slutgiltiga formatet fortfarande är osäkert, står det klart att COP26 kommer att ha striktare begränsningar om deltagarantal än tidigare.

För att inte missa värdefulla möjligheter till konstruktiva diskussioner mellan sektorer och branscher kommer ICC att lansera den digitala plattformen Make Climate Change Everyone’s Business Forum som ett sidoevenemang till klimatförhandlingarna. Syftet med plattformen är att identifiera vilka regulatoriska förändringar och incitament som behövs för att möjliggöra näringslivets bidrag till klimatarbetet, och därmed i en snabbare takt kunna uppfylla Parisavtalets mål.

Plattformen kommer att hållas öppen den 1–13 november och beräknas föra samman över 10 000 deltagare från såväl offentlig som privat sektor. På plattformen kommer livesända sessioner att blandas med förinspelat material samt utrymme för nätverkande. Medlemmar i ICC bjuds nu in att nominera egna förslag på sessioner. Förslag på ämnen kan vara hållbara leveranskedjor, planeringen av klimatfinansiering, hållbara innovationer samt utvecklingen av effektiva prissättningsmekanismer för koldioxid.

Skicka in era förslag via denna länk och anmäl ert intresse för en inbjudan här.