För att möjliggöra digital teknik som både kan tackla den pågående pandemin och långsiktigt bygga en motståndskraftig global ekonomi kommer det att krävas gemensamma internationella policyåtgärder. I somras listade därför ICC:s generalsekreterare John Denton fem policyåtgärder som kan möjliggöra utvecklingen av digitaliserade och mer motståndskraftiga ekonomier i ett öppet brev till G20-ministrar med ansvar för frågor om digital ekonomi.

Åtgärderna i korthet

 • Implementera långsiktiga strategier för att överbrygga digitala klyftor
  Nära hälften av världens befolkning saknar tillgång till uppkoppling, och den ojämna tillgång till information det innebär hindrar möjligheten att implementera verkligt globala lösningar. Det behövs långsiktiga åtaganden för att främja investeringar i digital infrastruktur och uppmuntra till digital kompetensutveckling.
 • Utveckla ett robust ramverk för cybersäkerhet
  Informationsnätverk och digitala tjänster är av naturen globala, och att skapa säkerhet online kommer att kräva gemensamma regler, normer och principer. ICC uppmanar G20 att ta ledningen i denna fråga och dessutom att stötta länder med behov av stärkt digital kapacitet och kompetens.
 • Fördjupa fria dataflöden genom förtroendeskapande
  Företag av alla storlekar och på alla platser är idag beroende av fria dataflöden för att fungera. Genom att göra det lättare att använda och skicka data mellan relevanta, pålitliga, parter och över landsgränser kommer data kunna bidra till nya källor för innovationer och tillväxt. ICC uppmanar G20:s ministrar att erkänna vikten av fria dataflöden och behovet av att balansera utbredd dataanvändning mot standarder för integritet, säkerhet och etik.
 • Utveckla ansvarsfull, individcentrerad och pålitlig AI 
  Genom att samla in och tillämpa stora mängder data kan Artificiell intelligens (AI) generera nya insikter och bidra till viktig utveckling på de flesta områden omkring oss. G20, i nära samarbete med näringslivet, måste ta en ledande roll i att säkerställa att standarder för AI leder till ansvarsfullt och pålitligt användande. Dessutom krävs fortsatta investeringar i ekosystem med kapacitet att hantera de stora mängder data som krävs för att utveckla, förbättra och implementera AI.
 • Behåll momentum i WTO:s plurilaterala e-handelsförhandlingar
  Covid-19-pandemin tvingade stora delar av världen till en oväntat snabb digital omställning, vilket också satte fokus på många av de brister som kvarstår för modern handel. Fragmenterade nationella regler för datastyrning, integritets- och konsumentskydd utgör stora hinder för internationell handel och ökar kostnaderna. För att överkomma detta behövs nya globala regler för digital handel – ett arbete som har inletts genom plurilaterala förhandlingar i Världshandelsorganisationen (WTO). ICC uppmanar G20-ministrarna att agera för att dessa förhandlingar inte hindras av pandemin.

Läs hela brevet här »