BEPS har förutsättningar att göra beskattningen av internationell affärsverksamhet mer förutsägbar. Men det är nu avgörande hur reglerna införs i nationell lagstiftning. Det säger Magnus Johnsson, ordförande för Svenska ICC:s Kommitté för skatter, efter dagens kommittémöte.  Många frågor måste utvecklas vidare för att regelverket ska bli anpassat till verkligheten för modern affärsverksamhet.

För mer information samt kommentarer från ICC:s generalsekreterare, Mr. John Danilovich se här