I en gemensam ansträngning för att underlätta småföretags deltagande i internationell handel, lanserades under onsdagen initiativet ”Small Business Champions” av ICC:s generalsekreterare John Danilovich och WTO:s generaldirektör Robert Azevêdo. Initiativet utgör en plattform för företag och näringslivsorganisationer världen över för att föreslå innovativa idéer för hur man kan uppmuntra mikro-, små och medelstora företag (MSMEs) att handla över gränser.

Trots deras viktiga roll i den globala ekonomin, är MSMEs andel av handel oproportionerligt liten, ofta på grund av att de inte är medvetna om potentialen som bredare marknader erbjuder och för att de traditionellt sett inte haft resurserna att navigera bland komplexa handelsprocedurer. Men ny teknologi hjälper till att parera dessa hinder och skapa en jämnare spelplan för små företag i internationella affärer. Att hjälpa MSMEs göra internationella affärer är ett viktigt steg i att bygga ett handelssystem som är till nytta för fler människor.

Generalsekreterare Danilovich och generaldirektör Azevêdo uppmanar därför näringsliv och näringslivsorganisationer att hjälpa MSMEs att delta i internationell handel genom att bidra med idéer som kan underlätta. Syftet är att öka medvetenheten om de hinder som MSMEs möter när de gör affärer över gränser, att visa erfaranheter och framgångshistorier från de MSMEs som redan verkar på den globala marknaden, underlätta åtkomst till viktig information och att öka kunskap bland MSMEs för att möjliggöra diversifiering av exportmarknader.

ICC:s generalsekreterare John Danilovich sa:

”Att handla internationellt kan erbjuda en enorm boost för MSMEs tillväxt. Vi vet att små företag som exporterar tenderar att växa snabbare, betala bättre löner och skapa fler arbetstillfällen. Men MSMEs möter fortfarande signifikanta hinder när det kommer till att få tillgång till globala marknader. Småföretagare berättar ofta för oss att de saknar tiden och in-house-kompetensen för att hantera handelshinder – medan många andra inte är medvetna om de potentiella möjligheterna som internationell handel kan medföra till deras företag.

”Policyreformer har en viktig roll att spela i att driva MSME-exporter. Men vi (ICC) tycker också att det är dags att anta en annan approach till dessa problem genom att använda oss av den enorma kompetens som näringslivet besitter. Det här initiativet syftar till att omhänderta kunskapen, kreativiteten och nätverken i det globala näringslivet för att inspirera och stötta MSME-tillväxt. Vi uppmanar näringsliv och näringslivsorganisationer över hela värden att spela deras roller som Small Business Champions.”

Mer information om hur man bidrar finns på ICC:s globala webbsida.