För att lyckas motarbeta spridningen av det nya coronaviruset måste det finnas fungerande internationella flöden av nödvändiga varor som medicinsk utrustning och livsmedel. I ett gemensamt uttalande uppmanar ICC och Världstullorganisationen (WCO) nu till ökad koordinering och stärkt samarbete mellan tullmyndigheter.

I uttalandet säger John Denton och Kunio Mikuriya, generalsekreterare för ICC respektive WCO, att effektiva handelsprocedurer som baseras på internationella standarder kommer att spela en viktig roll i att säkra fortsatt fungerande företagande och förnyad ekonomisk tillväxt.

Coronakrisen utgör ett nytt hot mot distributionskedjor i många sektorer och skapar långtgående konsekvenser för tillgången på såväl varor som på jobb. Genom att samarbeta kan tullverksamheter effektivisera befintliga handelsprocedurer och därmed bidra till återuppbyggnaden av företags verksamheter och ekonomisk återhämtning. Att aktivt delta i multilaterala projekt och föra en öppen dialog med närliggande länder är två exempel på hur koordinering kan genomföras.

John Denton och Kunio Mikuriya:

– Vi uppmanar tullverksamheter och andra myndigheter att säkra fortsatta handelsflöden genom att upprätthålla kontinuiteten i de internationella distributionskedjorna. Med förenklade tullprocedurer för medicinsk utrustning, mediciner och livsmedel likväl som för viktig stödpersonal kan ett effektivt svar mot pandemin skapas och skydda liv runtom i världen.

ICC och WCO har också enats om att samarbeta för att utforska potentiella möjligheter att upprätthålla internationell handel och att stötta en stark återhämtning av den globala ekonomin.

 

ICC arbetar på både global och lokal nivå för att forma policysvar på såväl hälsorelaterade som ekonomiska effekter av Covid-19, ingå partnerskap mellan privat sektor, regeringar och internationella organisationer, samt att erbjuda praktiska verktyg och resurser för att säkra företags överlevnad och möjliggöra för företag att implementera effektiva åtgärder för att begränsa virusets spridning.

För att stötta sina medlemmar och relevanta intressenter har WCO skapat en dedikerad sektion på sin websida med relevanta verktyg för att fortsätta involvera hela distributionskedjorna under pandemin.