Den rådande pandemin har stor inverkan på ekonomin och företagande, inkluderat de globala distributionskedjorna, vilket leder till störningar i handelsflöden och påverkar arbetsmarknader negativt. Baserat på UNICEFS vägledning för företag har ICC och UNICEF nu utvecklat en ny guide som visar åtgärder som företagsledare kan vidta för att skydda anställda och deras familjer och samtidigt bidra till arbetet mot Covid-19.

När många företag kämpar för sin överlevnad blir arbetslöshet och förlorade eller minskade inkomster en ny verklighet för många anställda. Covid-19-pandemin vänder ytterligare upp och ner på livet för många när sjukvårdssystem vacklar, gränser stängs och skolor och företag stänger ner. Sammantaget skapas spänningar inte bara för anställda och konsumenter, utan även deras barn och övriga familjemedlemmar.

Ur ett barnperspektiv innebär nedstängningen av företag och skolor en risk att tillgången till såväl utbildning som grundläggande produkter och tjänster, exempelvis mat, vatten och sjukvård, går förlorad. Barn i ekonomiskt utsatta familjer eller från utsatta områden där dessa tjänster redan är svaga står inför en särskilt hög risk. Avsaknaden av barnomsorg innebär även en ökad risk för missförhållanden och trafficking.

Att investera i åtgärder som främjar välmåendet för både anställda och deras familjer är ett viktigt sätt för företag att skydda produktiviteten i verksamheten och långvarigheten bland sina anställda, likväl som det stöttar samhällen när företag kan hålla öppet vid en tid då det behövs som mest.

Vi poängterar att implementeringen av skyddsåtgärder för anställda, leverantörer och familjemedlemmar inte behöver kräva ett totalt avsteg från existerande kontinuitetsplan. Att adressera behoven och stötta det globala arbetet mot pandemin kan däremot säkra snabbare återhämtning från krisen och öka företagets attraktivitet som arbetsgivare.

Bland förslagen finns åtgärder som att utveckla planer för att hjälpa anställda i behov av extra resurser, hjälpa till med identifieringen av alternativ barnomsorg om vårdnadshavare eller närstående insjuknar samt att tillhandahålla mediciner och vårdtjänster. Guiden listar även mer långtgående förslag för att motverka stigmatisering spridning av felaktig information.

Gå direkt till ICC/UNICEF guide to family-friendly business continuity