För att underlätta användningen av miljöpåståenden i marknadsföring förtydligar ICC nu riktlinjerna för ansvarsfull marknadsföring.

Ökande konsumentintresse och affärsmässiga fördelar har på senare år lett till att miljö- och hållbarhetsargument blivit en allt viktigare del i företagens marknadskommunikation. Samtidigt går utvecklingen snabbt och nya begrepp presenteras löpande, vilket skapat osäkerhet kring hur företag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete och vilka miljöpåståenden de kan inkludera i sin kommunikation, inte minst de som är klimatrelaterade. För att hjälpa företag att navigera i sina val har ICC nu uppdaterat Marknadsföringskodens bilaga (”Framework”) som ger riktlinjer och konkreta råd för användningen av hållbarhetspåståenden i reklam.

Bilagan finns fritt tillgänglig för nedladdning. En översättning av bilagan har inletts och kommer preliminärt att lanseras i början av 2022. ICC har också påbörjat utvecklingen av en kurs om Hållbarhetsbilagan och användandet av miljö- och klimatargument i marknadskommunikation. Kursen kommer att vara tillgänglig för alla och rullas ut i samband med att den uppdaterade bilagan lanseras på svenska.

ICC:s Marknadsföringskod är i dag ett internationellt erkänt ramverk för självreglering inom marknadsföring och tillämpas i flera länder i bedömningen av etik i marknadsföring. I Sverige tillämpas regelverket av Reklamombudsmannen (RO) vars utlåtanden, om än inte juridiskt bindande, ses som vägledande även i rättsfall. Marknadsföringskoden anses också utgöra god marknadsföringssed vid tillämpning av den svenska marknadsföringslagen.

Ladda ner ICC Framework for Responsible Environmental Marketing Communications »

Är du eller en kollega intresserad av att gå kursen i hållbarhetskommunikation? Hör av dig till info@icc.se, så återkommer vi med mer information när anmälan öppnar.