ICC:s kommission för digital ekonomi introducerar ett nyhetsbrev som vi gärna delar med oss av. I detta första nyhetsbrev lyfts bland annat några höjdpunkter från år 2015 fram: ICC:s lansering av en Cyber Security Guide, det nya informationsteknologiavtalet (ITA) och samarbetet med FN om Internet Governance Forum (IGF). Framåt nämns frågor på kommissionens vårmötet i Paris samt det fortsatta samarbetet i BASIS, Business Action to Support the Internet Society. Läs nyhetsbrevet här.