ICC lanserar näringslivsinriktad klimatbevakning

– Med start idag kan klimatintresserade få uppdateringar om FN:s klimatkonferens, COP26, direkt i mejlkorgen. Det dedikerade nyhetsbrevet publiceras av Internationella Handelskammaren (ICC) i Sverige och kommer att ges ut veckovis till registrerade mottagare.

Efter att IPCC i augusti i sin senaste rapport pekade på den allvarliga situation som klimatet befinner sig i är intresset för att bidra till bekämpningen av klimatförändringarna större än någonsin. Även om rapporten bekräftade mycket av det många redan visste, har den bidragit till att stärka engagemanget världen över – inte minst från näringslivet. Företag har stora möjligheter att bidra till minskade utsläpp, både genom omställning av produktion och genom utvecklingen och spridningen av nya klimatrelevanta innovationer.

För att tillgodose detta intresse lanserar ICC Sverige nu ett dedikerat nyhetsbrev om COP26. Från och med idag fram till veckan efter konferensens avslut skickas uppdateringar om evenemang, aktuella policyförslag och annan klimatinformation av vikt för näringslivet ut veckovis.

ICC har ett långvarigt engagemang i internationella klimat- och miljöfora. Idag utgör organisationen näringslivets fokalpunkt i UNFCCC, vilket bland annat innebär att man deltar i förhandlingarna samt har möjlighet att ackreditera deltagare och talare under den två veckor långa konferensen.

Susanna Zeko, generalsekreterare och VD på ICC Sverige:

– Svenska företag ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete, och vi ser ett enormt intresse bland våra medlemmar. Vi arbetar dagligen för att säkerställa att näringslivets behov för att kunna bidra förs fram till den här typen av diskussioner. Att använda vår unika roll inom FN för att också sprida djupare kunskap om utvecklingen inför och under klimatförhandlingarna känns därför helt naturlig.

Finns det någon fråga som är av särskild vikt för näringslivet?

– Näringslivet står redo att bidra till klimatarbetet. Men för att företag på allvar ska kunna bidra genom sina innovationer och investeringar måste de ha förutsebara och enhetliga regelverk att förhålla sig till. Under COP26 är det upp till världens politiker att visa att de är redo att hitta gemensamma lösningar på de gemensamma problem vi står inför. En avgörande början är att enas om Parisavtalets artikel 6 som handlar om utsläppsrätter.

Direktlänk till registrering: http://eepurl.com/hCZgnD