Allt fler företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet till nya marknader och regioner i syfte att reducera kostnader och för att erbjuda billigare tjänster till sina kunder. Samtidigt som outsourcing leder till effektivisering av produktionen, ökar den också svårigheten att överblicka vilka man gör affärer med. Det förstärks av att produktionen ofta sker i flera led, där även underleverantörer själva outsourcar arbete. Det är därför inte alltid lätt att veta vad man som företag bör tänka på när man outsourcar sin verksamhet.

För att underlätta för företag att göra affärer släpper nu ICC den nya guiden ”Outsourcing –  a practical guide on how to create successful outsourcing solutions”.

I guiden tas dessa områden upp:

  • Business suitable for outsourcing
  • Counterparty Due Diligence
  • The Outsourcing Agreement
  • Ongoing relations
  • Exit strategies for outsourced business

Guiden publiceras av ICC:s internationella sekretariat, men har tagits fram av en svensk arbetsgrupp med medlemmar ur ICC Sweden:s kommitté för finansiella tjänster och försäkringar. Arbetsgruppen har bestått av Christina Strandman Ullrich, Mattias Anjou, Åsa Engström, Per Johan Gidlund, Louise Hedqvist samt Johan Kahn. Christina Strandman Ullrich har koordinerat arbetsgruppen. Genom samarbete med kommittén för handelsrätt lanseras nu guiden som en global ICC-produkt.

Den nya guiden finns tillgänglig kostnadsfritt online, bland annat i ICC Sweden:s bokhandel.