Marknadsföring är idag helt nödvändigt för företag, både för att hitta nya kunder och för att upprätthålla en relation med de kunder man redan har, samt för att bygga förtroende för ett varumärke. ICC:s Marknadsföringskod har länge utgjort ett ramverk för hur företag ska kunna marknadsföra sig på ett ansvarsfullt sätt.  Den är ett självregleringsverktyg för att säkerställa att marknadsföringen är hederlig, laglig och fri från stötande inslag. I Sverige ligger koden också till grund för de prövningar som görs av Reklamombudsmannen.

För att öka kunskapen om ansvarsfull marknadsföring har ICC Academy nu lanserat en gratis e-kurs, baserad på ICC:s Marknadsföringskod. Under två timmar går deltagarna igenom sex lektioner som på ett praktiskt och interaktivt sätt, bl.a.:

  • går igenom ICC:s Marknadsföringskod;
  • ger en överblick av vikten av ansvarsfull marknadsföring; och
  • förklarar etiska principer i förhållande till kunder, samhälle och konkurrenter

Läs mer och delta, kostnadsfritt, i kursen på ICC Academys hemsida.

Gå in på ICC Codes Centre för att hitta alla dokument och självregleringsverktyg som ICC lanserat inom marknadsföring.