ICC Digital Trade Standards Initiative (ICC DSI) ska koordinera och underlätta arbetet för en standardisering av digital handel. Internationell handel är idag en papperstung historia, och försök att digitalisera går inte bara långsamt utan genomförs dessutom ofta i branschvisa silos.

Med ICC DSI kan ICC genom sitt globala nätverk bygga en neutral och branschöverskridande plattform för utvecklingen av öppna standarder som främjar interoperabilitet.

Genom sin kollektiva natur är ICC DSI unikt bland andra digitaliseringsinitiativ. Ofta sker digitalisering genom direkta avtal mellan institutioner som kräver att deltagarna använder samma plattform och dataformat. Detta har resulterat i att data hanteras i silos och att trade finance-processer måste skräddarsys för varje enskilt ändamål.

”Universella standarder kommer att sammanföra s.k. ’digitala öar’, dvs. existerande men separata entiteter och möjliggöra en förbättrad kundupplevelse”, sa ICC:s generalsekreterare John Denton vid lanseringen. ”Med vårt nätverk av 45 miljoner företag från alla branscher och av alla storlekar är det logiskt att detta projekt bedrivs inom ICC:s ramar.”

”ICC DSI har som mål att samla alla parter engagerade i standardiseringen av dataformat och processer snarare än att duplicera redan pågående projekt. I utbyte kommer medlemskap att vara öppet för alla organisationer, oavsett bransch eller geografisk placering, som stöttar projektets huvudsyfte.” förklarade Steven Beck, Head of Trade Finance på Asian Development Bank.

Utöver ICC:s stöd kommer ICC DSI att stöttas av seed-funding från Asian Development Bank och Singapores regering. ICC DSI drivs som en separat enhet under det nyligen lanserade ICC Centre for Future Trade.

”Vi har sett den enorma effekt som teknologi har för växande företag och för internationell handel”, sa Gina Lim, Director of Financing Ecosystem Development vid Enterprise Singapore. ”ICC DSI kommer att främja ökat användande av teknologi inom internationell handel och underlätta inkluderingen av mindre företag. Vi ser fram emot ICC DSI:s etablering i Singapore och att arbeta över såväl geografiska som branschmässiga gränser med våra globala partners.”