ICCs tankesmedja ICC Institute of World Business Law har nyligen annonserat att ICC Institute Award kommer att delas ut under 2019. Priset instiftades 2007 för att uppmuntra och belöna forskning om hur legala hinder påverkar internationella affärer. Vinnaren erhåller en prissumma om €10 000.

Tävlingen är öppen för alla som är 40 år eller yngre, som lämnar in en doktorsavhandling eller längre artikel (minst 150 sidor) skriven på engelska eller franska på temat internationell handelsrätt eller skiljedom. Alla som vill delta ombeds registrera sig på förhand, vilket görs genom ICC Institutes hemsida.