Synpunkter inlämnade till OECD:s Pillar 1 & Pillar 2 Blueprints

Sedan en tid tillbaka pågår det förhandlingar inom OECD i hopp om att enas om en multilateral lösning på de utmaningar som digitaliseringen och den digitala ekonomin medför för skatteområdet. Som en del i arbetet inom ramen för sitt åtgärdsprogram Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) efterfrågade man tidigare i år input på rapporterna om de s.k. Pillar 1 & Pillar 2 Blueprints som fokuserar på vinstallokerings- och nexusregler samt minimiskatter.

ICC har nu lämnat in synpunkter, där vi bland annat pekar på vikten av långsiktighet, effektiva system för tvistlösning, samt minskade risker för dubbelbeskattning och tungrodda administrativa processer.

Ett stort tack till Yvonne Bertlin, ordförande i vår skattekommitté, som deltagit i arbetet med att utforma det globala näringslivets svar på konsultationen, med särskilt fokus på kapitlen om forskning och utveckling.

Läs hela ICC:s svar på konsultationen här.