ICC får permanent plats i WTO:s nya rådgivande näringslivsgrupp

  • Ny särskild rådgivande näringslivsgrupp ska bidra med inspel till WTO:s generaldirektör
  • Initierades som del i arbetet med att reformera Världshandelsorganisationen
  • ICC belönas med permanent plats för att spegla organisationens roll i skapandet av gruppen

Trots att Världshandelsorganisationen, WTO, är skapad för att underlätta internationell handel genom harmoniserade multilaterala handelsregler har man hittills inte haft någon formell kanal för dialog med de som faktiskt ska använda sig av regelverket – dvs. företagen. Efter att ICC vid ett möte med WTO:s generaldirektör Dr. Ngozi Okonjo-Iweala lyfte problematiken med att inte formellt kunna belysa företagens utmaningar och möjligheter kopplade till internationell handel inleddes arbetet med att initiera en sådan kanal.

Som resultat av detta arbete äger imorgon, tisdag, det första mötet i WTO:s generaldirektörs särskilda rådgivande näringslivsgrupp rum i Genève. Ledd av Okonjo-Iweala ska gruppen bidra med konkreta erfarenheter kring snabbt framväxande trender i internationell handel, liksom hur WTO:s regler kan utvecklas för att förbli relevanta också i framtiden. Gruppen består av tio VD:ar för företag ur olika sektorer och från olika länder. Som tecken på rollen man spelat i upprättandet av gruppen har ICC tilldelats en permanent plats i gruppen. ICC företräds av sin globale generalsekreterare John Denton.

Att WTO är i stort behov av reformer har länge varit tydligt. En stor utmaning är det konsensusbaserade arbetssättet, vilket inte minst orsakar problem givet den geopolitiska situation världen just nu befinner sig i. Redan 2021 överlämnade ICC rekommendationer för hur man ska säkerställa en regelbok som fungerar för modern handel. Bland annat föreslogs just bättre möjligheter för dialog med intressentgrupper, men även ett fördjupat fokus på de plurilaterala förhandlingar man initierat på områden där ett stort antal länder, men ännu inte alla, har intresse av regelutveckling.

Utöver näringslivsgruppen har generaldirektören även inrättat en motsvarande grupp för civilsamhället, vilken hade sitt första möte i slutet av juni.

Marcus Wallenberg, kassaförvaltare, ICC Sverige och ordförande SEB:
– ICC har sedan WTO:s grundande utgjort en informell näringslivsröst som fört fram näringslivets perspektiv. WTO:s bestämmelser om att endast medlemsländer får uttala sig har hittills begränsat möjligheterna. Det är nu därför mycket glädjande att en formell kanal upprättas mellan WTO och näringslivet. Genom gruppen skapas nya förutsättningar att i samarbete utveckla regler som främjar och underlättar internationell handel.

Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige:
– Bristen på uppdaterade regler blir kanske framför allt tydlig i förhållande till klimatomställningen, där det saknas enhetliga regler för miljö- och klimatmässigt effektiva varor. Samtidigt som fossila bränslen subventioneras gör avsaknaden av regler för s.k. miljövaror att enskilda länder kan ha tullar så höga som 25 % på klimatvänlig teknik som solceller. Det här går helt emot näringslivets strävan att bidra till klimatomställningen och är ett av de många inspel vi kommer att ha att bidra med till WTO.

Följande personer ingår i Business Advisory Group:

  • Aigboje Aig-Imoukhuede, Founder and Chairman, Coronation Capital Limited
  • Thomas Cueni, Director General, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations
  • John Denton, Secretary General, International Chamber of Commerce
  • Prasoon Kumar, Co-Founder and CEO, BillionBricks
  • Josie Morris, Managing Director, WoolCool
  • Paul Polman, Business leader, campaigner, co-author of “Net Positive”, & former Chair, International Chamber of Commerce
  • Tarek Sultan, Vice Chairman, Agility
  • José Viñals, Group Chairman, Standard Chartered
  • Diane Wang, Founder, Chairperson, CEO of DHgate Group
  • Rosa Whitaker, President and CEO, The Whitaker Group

Kontakt: Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig, ICC Sverige, kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46 (0) 76 103 7878