Att protektionismen ökar är ingen nyhet. Företagare måste delta i handelsdebatten för att förklara på vilket sätt deras företags dagliga aktiviteter är handel – eller hur företaget är beroende av internationell handel för att fungera. För handel är nödvändigt om vi vill ha jobb och tillväxt, sa ICCs generalsekreterare Lena Johansson på Världshandelsdagen.

Och när protektionismen har nått så långt som till de politiska ledarna i Storbritannien och USA, de traditionellt sett ledande länderna när det kommer till att kämpa för öppenhet och liberalisering av handel – då har vi problem, fortsatte Lena.

Näringslivet har varit alltför lågmält alldeles för länge. Kampanjen Trade Matters är ett försök från ICC:s sida att som den globala näringslivsorganisationen sprida företagens röst.

Men det behövs ett nytt språk för att öka förståelsen för handel och öppenhet. Det behövs nya uttryck och nya sätt att förklara fördelarna. Här behöver ICC hjälp.

ICC Sweden har stipendiemedel som kan bidra till ett arbete eller projekt för att förklara handelns betydelse.

ICC Sweden välkomnar alltså bidrag om ”Trade Matters”, men också om ”What matters for trade”, dvs som förklarar handelns betydelse och vad som har betydelse för handel, exempelvis:

  •  Dataflödens betydelse för handel
  • Att trade finance har betydelse för handel
  • Transporters betydelse för handel
  • Att internationell beskattning har betydelse för handel
  • …och så vidare

För mer information, kontakta icc@icc.se

För att läsa mer om ICC:s stiftelser och stipendieverksamhet, klicka här.