Nya datum tillgängliga för höstens kurser

Klimatförändringarna och den gröna omställningen är prioriterade frågor för näringslivet. Det märks inte minst i Sverige. I takt med att miljö- och klimatarbetet växlas upp och i kombination med ökat konsumentintresse ser många företag också ett behov av att kunna berätta om vad de gör. Samtidigt råder det stor osäkerhet om vad man kan och bör kommunicera. Begrepp som klimatpositiv och nettonollutsläpp är två exempel på termer som snabbt vuxit i popularitet de senaste åren, men där det rått osäkerhet om när och hur de på ett ansvarsfullt sätt kan användas i marknadskommunikation.

För att säkerställa att företag och organisationer har rätt verktyg för att bedöma när och hur miljöpåståenden kan användas i marknadskommunikation har advokatfirman MarLaw, på uppdrag av ICC Sverige, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) utvecklat den digitala utbildningen Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat. Under 1,5 timme får deltagarna en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området. Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar. Läs mer på icc.se/sjalvreglering/marknadsforing/utbildning, eller anmäl dig direkt via formuläret nedan.

Kurstillfällen under hösten 2022:

  • Onsdag, 7 september, kl. 11.30–13.00 Fullbokad
  • Torsdag, 22 september, kl. 09.30 – 11.00
  • Onsdag, 12 oktober, kl. 11.30 – 13.00
  • Torsdag 27 oktober, kl. 09.30 – 11.00
  • Torsdag 24 november, kl. 11.30 – 13.00

Vi har även möjlighet att erbjuda företagsinterna kurser. Är ni intresserade av att veta mer? Kontakta kurs@icc.se!

Om du inte ser anmälningsformuläret nedan, vänligen gör din anmälan direkt via den här länken »