Hema Lehocky, Chief Ethics and Compliance Officer på AFRY, har utsetts till ordförande för en ny arbetsgrupp inom Internationella Handelskammaren (ICC) som ska ansvara för att uppdatera organisationens globala vägledning för upprättandet av visselblåsarsystem.

ICC Guidelines on Whistleblowing publicerades första gången 2008, som ett led i ICC:s ambition att tillhandahålla praktiska verktyg som bidrar till minskad korruption globalt. Välfungerande visselblåsarsystem bidrar till goda arbetsförhållanden och till välmående företag genom att arbetsgivare uppmärksammas om missförhållanden skulle uppstå i verksamheten. Frågan har aktualiserats av att EU:s visselblåsardirektiv som bl.a. innefattar krav på inrättandet av interna rapporteringskanaler för visselblåsare kommer att bli svensk lag innan årets slut. För att säkerställa att riktlinjerna följer med i utvecklingen på området har ICC:s internationella kommission CR and Anti-Corruption nu tillsatt en arbetsgrupp för att uppdatera vägledningen. Det är denna grupp som Hema Lehocky, tillsammans med medordförande Manuel Castelo Branco, Dispute Resolution Counsel, nu leder.

Arbetsgruppen kommer att lämna förslag på vilka ändringar som bör göras, vilka därefter förankras genom hela ICC:s globala nätverk, innan de slutgiltiga riktlinjerna godkänns av ICC:s styrelse. Arbetet är prioriterat och beräknas slutföras under 2021.

Hema Lehocky:
– I år pågår det många diskussioner om visselblåsning, inte minst då ny lagstiftning snart träder i kraft i EU. Därav är det en väl vald tidpunkt att uppdatera ICC:s visselblåsarguide. Arbetet kommer pågå under året med målet att presentera den uppdaterade vägledningen innan årets slut. Det känns bra att kunna bidra med min erfarenhet och leda arbetsgruppen som ska ta fram de nya riktlinjerna.

Susanna Zeko:  
– Vi är väldigt glada att se Hema i den här rollen, som är precis rätt person på rätt plats. Det här är ett viktigt arbete som också tydligt visar på fördelen med självreglering – dess flexibilitet. Att på kort tid gå från att företag identifierat behovet av en uppdatering till att faktiskt kunna räkna med uppdaterade och globalt förankrade riktlinjer är en stor fördel för att skapa förutsebarhet och trygghet för företag och i längden överbrygga fragmenterade regler på området.

 

Kontakt: Kajsa Persson-Berg, Director of Communications, ICC Sweden. Mejl: kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46 (0) 76 103 7878