Hon är ny ordförande i ICC Sveriges Immaterialrättskommitté

Eva Blum, Legal Counsel, IKEA of Sweden AB presenteras idag som ny ordförande i ICC Sveriges Immaterialrättskommitté. Tillsammans med vice ordförande Thomas Lindqvist, advokat, LINQ Advokatbyrå, kommer Eva att leda arbetet för att stärka och harmonisera skyddet för immateriella tillgångar globalt för att i förlängningen främja ökad internationell handel och investeringar.

Kommitténs huvudsakliga arbetsområden är att bevaka utvecklingen inom immaterialrätt globalt såväl som regionalt och behandlar bl.a. områden såsom artificiell intelligens, digitalisering, designskydd, patent, varumärkesskydd, upphovsrätt samt äganderätt och kontroll av data. Kommittén ger också en möjlighet att genom ICC:s globala nätverk påverka utvecklingen inom dessa områden.

ICC:s internationella immaterialrättskommission ansvarar för flaggskeppsprodukten ICC Intellectual Property Roadmap, som ger företag och beslutsfattare en överblick över hur immaterialrätt spelar in på ett antal centrala policyområden, exempelvis hållbarhet och beskattning. Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling arbetar ICC internationellt också nära FN-organ såsom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). ICC följer även utvecklingen inom immaterialrätt i EU.

Eva Blum:

– Immateriella tillgångar utgör en allt större del av företags värden och är idag en viktig del av konkurrenskraften. Samtidigt upplevs området för många företag som otillgängligt och svårt. Här ser jag att ICC:s arbete för att överbrygga fragmenterade regler internationellt och för att visa kopplingen mellan immaterialrätt och andra områden är viktigt för att tillgängliggöra immaterialrätten för fler. Jag ser fram emot att fortsätta detta arbetet såväl inom den svenska kommittén som genom den internationella kommissionen. 

Kommittén utgörs av experter från ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Sammansättningen av ledamöter från företag av olika storlekar och från olika sektorer, i kombination med nära dialog med beslutsfattare på nationell och internationell nivå, gör kommittén till en viktig kanal för att hålla sig uppdaterad om och påverka utvecklingen inom immaterialrättsområdet.

 För mer information om arbetet i kommittén hänvisar vi till ICC Sveriges policyansvarige, Henrik Blomqvist, henrik.blomqvist@icc.se