Handelsintressen med Indien eller Turkiet? Anmäl handelshinder och handelsintressen till kommerskollegium. EU startar nu ett arbete med att modernisera den 20 år gamla tullunionen med Turkiet. I Indien hålls det i maj ett blandkommissionsmöte mellan Sverige och Indien där olika handelshinder kommer att diskuteras.

Indien var 2014 Sveriges 20 största exportmarknad för varor. Sverige och Indien har sedan länge ett skatteavtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt som senast uppdaterades under 2013. Länderna har även ett bilateralt investeringsskyddsavtal för ömsesidigt främjande och skydd för investeringar sedan år 2000. I maj möts länderna igen i en diskussion för att minska handelshinder.

Syftet med förhandlingarna om tullunionen mellan EU och Turkiet är att modernisera och utvidga den till att omfatta även handeln med jordbruksprodukter, fiske, tjänster samt offentlig upphandling. En modernisering av tullunionen som återspeglar EU:s och Turkiets nuvarande handelsförbindelser skulle innebära väsentliga ekonomiska fördelar för båda parter. Turkiet är EU:s femte största partner inom handeln med varor. Värdet av den bilaterala handeln med varor har mer än fyrdubblats sedan tullunionen trädde i kraft.

På uppdrag av Utrikesdepartementet genomför Kommerskollegium nu en undersökning för att samla in detaljerade synpunkter om de handelshinder som svenska företag möter i sin handel med Turkiet och Indien. Vilka sektorer/branscher är av intresse för svenska företag för att få förbättrad tillgång till på den turkiska marknaden samt vilka handelshinder möter Svenska företag i sin handel med Indien?

Enkät Turkiet – Lämna in dina svar senast den 23 mars 2017

Enkät Indien – Lämna in dina svar senast den 27 mars 2017