ICC Sveriges policyansvarige och biträdande generalsekreterare Henrik Blomqvist har blivit utsedd till en av Sveriges främsta hållbarhetstalanger under 33 år av Aktuell Hållbarhet. Tidningens läsare har nominerat kandidaterna till listan och sedan har redaktionen valt ut de med mest röster och som har störst inverkan på att föra hållbarhetsarbetet framåt. Årets lista består bl.a. av aktivister, jurister, kommunikatörer, ingenjörer, entreprenörer.

Henrik Blomqvist till Aktuell Hållbarhet:
– Eftersom ICC är näringslivets officiella fokalpunkt till FN:s klimatkonvention UNFCCC har vi en unik position som näringslivets röst vid FN:s klimatkonferenser. En viktig del av mitt arbete är därför att tillsammans med vårt globala nätverk fastställa och driva det globala näringslivets prioriteringar i klimatförhandlingarna.

Vad är du mest stolt över?
– Att som policyansvarig ha stärkt ICC Sveriges påverkansroll. Det har i sin tur stärkt möjligheten för oss att driva de frågor som våra svenska företag prioriterar på internationell nivå.

Se hela listan på Aktuell Hållbarhet »