Pressmeddelande

Idag, den 1 september, tillträder Henrik Blomqvist som ny policyansvarig och biträdande generalsekreterare på Internationella Handelskammaren (ICC Sverige).

ICC arbetar globalt för att förenkla handel och gränsöverskridande investeringar genom att påverka politik, regler och utveckla praktiskt fungerande standarder och avtalsmallar som företag kan använda i sina affärer. En viktig del i ICC:s arbete är utveckling av frivilliga regler att tillämpa i internationella affärer, en hjälp till självreglering för företagens ansvarstagande för bland annat miljö, klimat och antikorruption.

Som policyansvarig kommer Henrik att arbeta med att formulera och tillvarata svenska medlemmars intressen i den globala organisationens nätverk, vilket består av över 45 miljoner företag, från samtliga sektorer och från alla delar av världen.

Henrik kommer närmast från en roll som departementssekreterare på Utrikesdepartementet, en roll där han bland annat varit involverad i Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet. Rådet har som syfte att främja fred, stabilitet och hållbar utveckling i europeiska Arktis genom gränsöverskridande samarbete och mellanfolkliga kontakter. Henrik har också varit kommunikationsansvarig på det småländska industriföretaget Mattssons i Anderstorp som är underleverantör av fästelement till företag världen över.

Henrik Blomqvist:

– Det som drog mig till ICC var organisationens centrala roll i skärningspunkten mellan politik och näringsliv. Med min bakgrund inom Gnosjöregionen blev jag tidigt varse näringslivets betydelse för att skapa hållbara och dynamiska samhällen. På ICC hoppas jag kunna kombinera den insikten med min utrikespolitiska erfarenhet för att främja hållbar global handel.

Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige:

– Bakgrunden från ett SME-företag i mitten av de globala värdekedjorna, i kombination med hans erfarenheter av internationellt samverkansarbete gör Henrik unikt positionerad att driva på ICC:s arbete för att underlätta för företag att göra affärer internationellt.