Om USA inför höga tullar på stål och aluminium skadar det den egna ekonomin, tvärt emot syftet. Om det dessutom utlöser ett handelskrig blir konsekvenserna bli såväl omfattande som långvariga. ICC är djupt oroad över utvecklingen och av att handelns och öppenhetens helt avgörande roll för ekonomin ifrågasätts.

ICC:s generalsekreterare John Danilovich:

”Det finns inga vinnare i ett handelskrig. Öppna marknader är och förblir centrala för att driva ekonomisk tillväxt, välstånd och att skapa jobb runtom i världen. Familjer som redan kämpar med att få vardagsekonomin att gå ihop kommer att drabbas hårdast av nya tullar som oundvikligen driver upp priser för produktion och begränsar konsumenters valmöjligheter. I en globaliserad värld är handel inte ett nollsummespel – och politiska beslut måste reflektera denna verklighet.”

ICC uppmanar USA och dess handelspartner att hitta andra lösningar på det långvariga problemet med global produktionsöverkapacitet på stål. Världens regeringar bör hålla sig till det befintliga WTO-regelverket, och föra samtal på en internationell plattform.

ICC driver den globala kampanjen Trade Matters för att belysa vilken nytta handel och öppenhet gör i samhället. Läs mer här: tradematters.iccwbo.org