I ett brev till Financial Times ställer sig ICC:s generalsekreterare John Denton bakom Frankrikes president Emmanuel Macrons uttalande om behovet av att reformera WTO. John Denton skriver att reformer kommer att skapa en modell för ett internationellt handelssystem som bidrar till hållbar tillväxt.

John Denton:

Det multilaterala handelssystemet har i sju decennier skapat arbetstillfällen och minskat fattigdom. Dessutom har samhällen som binds samman genom handel gemensamma intressen av att upprätthålla fred. WTO har bevisat att den kan bidra till bättre fungerande handelsflöden. Med rätt reformer kommer WTO att kunna göra mer för att hjälpa familjer och arbetare över hela världen.

I brevet uppmanar John Denton G20:s ledare att omedelbart börja arbeta på en plan för reformer, för att kunna lägga fram ett förslag vid gruppens möte i Argentina i slutet av nästa år.