Efter en intensiv hållbarhetsvecka, där EU både spikade nya klimatmål och sin EU Taxonomy for Sustainable Finance och Biden bjöd in till klimattoppmöte, avrundade vi med ett möte i vår hållbarhetskommitté. I ljuset av EU-kommissionens beslut om taxonomin var det extra aktuellt att kommitténs vice ordförande Emma Ihre och Marie Baumgarts, Chef Regulatory Affairs and Sustainability Office på SEB, diskuterade just EU:s taxonomi och hållbar finans på mötet.

Som enda näringslivsorganisation med full ackreditering inom FN-systemet kommer ICC att spela en aktiv roll för att föda in ett näringslivsperspektiv under höstens COP26. Vid mötet, som leddes av ordförande Lena Hök, fick ledamöterna därför ta del av vilka förberedelser som nu sker från ICC centralt, och vilka möjligheter som kommer att finnas för enskilda företag att involvera sig i arbetet. (Under COP25 hade ICC bland annat möjlighet att ackreditera flera svenska företag till mötet.

På den fullspäckade agendan stod dessutom diskussioner om cirkulär ekonomi och mänskliga rättigheter med uppdateringar från Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells och ordförande i ICC Sveriges arbetsgrupp Cirkulär ekonomi, Crispin Conroy, ICC:s ständige representant till FN i Genève och Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige.

Läs mer om vår hållbarhetskommitté här.