Måndagen den 25 mars, i samband med firandet av Internationella Handelskammarens 100-årsjubileum, mottar EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström Svenska Internationella Handelskammarens (ICC) förtjänstmedalj från Kungen. Medaljen delas ut ”för internationella insatser till gagn för näringslivet”.

I motiveringen noteras att Cecilia Malmström under sin tid som EU:s handelskommissionär ”rakryggat stått upp för de värden som frihandel bringar till samhället, oavsett om det handlar om att förhandla nya frihandelsavtal eller att värja handelskrig.” Cecilia Malmström blir första kvinnan som mottar medaljen, som bara har delats ut tio gånger sedan den instiftades 1979.

Att internationell handel främjar utveckling och fredliga relationer internationellt har varit grunden för ICC:s arbete sedan grundandet 1919. Under eftermiddagen deltar Cecilia Malmström i ICC:s årsmötesseminarium där hon, tillsammans med Carl Bildt, Marcus Wallenberg och Johan Norberg diskuterar firandets tema: 100 years of trade and investment – lessons learned and challanges ahead.

Medaljceremonin äger rum vid ICC:s 100-årsmiddag på Grand Hôtel under kvällen. Huvudtalare vid middagen är Paul Polman, ordförande för ICC, vice ordförande för UN Global Compact och tidigare VD för Unilever. Som VD har Paul Polman fått flera utmärkelser för sitt arbete med hållbar tillväxt, inte minst genom Unilevers program Sustainable Living.

Media ges tillfälle att delta i firandet av ICC:s 100-år, vid följande tillfällen:

  • ICC:s årsmötesseminarium kl. 15.50–17.00 (möjlighet att ställa frågor till paneldeltagarna efter seminariet. Fotografering tillåten. Cecilia Malmström måste gå senast 17.10.) Mer info.
  • Paul Polmans anförande, ca. kl. 20.30–20.45 (Endast fototillfälle)
  • Medaljceremonin, ca. kl. 21.30 (Endast fototillfälle.)

Ackreditering sker till Kajsa Persson-Berg, Communication manager, kajsa.persson-berg@icc.se, tel: 08-440 89 24