För att på allvar kunna utnyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig måste de deltagande länderna i WTO:s plurilaterala e-handelsförhandlingar arbeta för att sluta ett ambitiöst avtal senast till nästa ministermöte. Det är budskapet från ICC:s arbetsgrupp för e-handel, som följer förhandlingarna nära.

Fragmenterade regler, hot om tullar som begränsar dataflöden och krångliga krav är bara några delar som hindrar en effektiv övergång till digital ekonomi globalt. Samtidigt har vi det senaste året sett de enorma möjligheter som digitaliseringen fört med sig genom videomöten, e-handel och kontaktlösa betalningar – och mycket mer.

Digitaliseringen kommer att spela en ännu viktigare roll för den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin. För att företag ska kunna använda den fulla potentialen av digitaliseringen måste det dock finnas pålitliga ramverk, och ICC har därför identifierat fem områden som bör utgöra en miniminivå för ett framtida avtal.

Läs mer i A High Standard Outcome to Power the Post-Covid Economy