Internationella Handelskammaren (ICC) och Världshälsoorganisationen (WHO) lanserar idag en världsomspännande undersökning för att identifiera den privata sektorns utmaningar i spåren av Covid-19. Resultaten ska bidra till arbetet mot virusets spridning och för att hindra en ekonomisk kollaps i spåren av pandemin.

I ett försök att bidra till kampen mot Covid-19 riktas undersökningen till näringslivet för att dels samla in information om hur företag agerar under pandemin, dels identifiera lösningar som kan hindra dess ytterligare spridning. ICC:s och WHO:s undersökning kommer att förbättra informationsflöden mellan olika sektorer i den globala ekonomin och bidra till utvecklingen av ett ramverk för att hantera pandemirelaterade konsekvenser för såväl ekonomi som människor.

I en video där han uppmanar till deltagande i undersökningen säger WHO:s generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus:

– Den här undersökningen kommer att hjälpa oss förstå hur företag agerar. Det hjälper oss att kartlägga och sprida goda exempel och var vi och nationella hälsovårdsinsatser bör rikta fokus. Informationen som vi samlar in genom undersökningen bidrar till utvecklingen av effektiva åtgärder vilket räddar liv och minskar ekonomisk skada.

Undersökningen är det senaste att komma ut från ICC:s och WHO:s samarbete för att säkra att tillförlitlig och uppdaterad information om Covid-19 sprids till näringslivet. Tillsammans har organisationerna även utvecklat praktisk vägledning till företag samt riktat ett gemensamt uttalande till regeringar världen över att arbeta för en gemensam lösning på den rådande pandemin.

John W.H. Denton AO, ICC:s generalsekreterare: 

– Genom att tillhandahålla världens ledare med transparent återkoppling kan den privata sektorn bidra till att minimera spridningen av Covid-19 och adressera pandemins underliggande följder för vår globala ekonomi.  ICC och WHO uppmanar nu ledare i näringslivet att dela information om pandemins inflytande på den dagliga verksamheten, leveranskedjor och anställda.

– Snälla, avsätt ett par minuter för att genomföra vår undersökning så att vi kan stärka skyddet för kollegor, kunder och samhällen.

Susanna Zeko, ICC Sveriges generalsekreterare:

– Nu har företagen chansen att dela med sig om vad de behöver för att kunna bidra, en återkoppling som WHO direkt kan använda i utvecklingen av sina riktlinjer till världens ledare. Bara under början av mars månad infördes 33 nya handelshinder för medicinska produkter och tvål. Det krävs snabba och effektiva lösningar om vi gemensamt ska lösa den globala utmaningen vi står inför.

– Vi står inför ett hot som inte känner av några gränser, och svaret mot det måste därför vara globalt. Nationella åtgärder är inte tillräckliga för att vi ska vinna mot det nya coronaviruset. Istället är internationellt samarbete viktigare än någonsin, såväl för att hantera de direkta hälsorelaterade som de långsiktiga ekonomiska effekterna.

Undersökningen är utformad för att bara ta ett par minuter och hittas här. Det amerikanska mjukvaruföretaget Medallia, hjälper ICC och WHO med insamling av information till denna viktiga undersökning.

Gå direkt till undersökningen

 

För mer information, vänligen kontakta: Kajsa Persson-Berg, Communications Manager, ICC Sweden. Mejl: kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46 (0) 76 103 7878

Relaterat: ICC-WHO joint statement on Covid-19

 

Stockholm, 9 april 2020