Det nya coronaviruset slår hårt mot företag och människor globalt. Små och medelstora företag (SME:s) är bland de som riskerar att drabbas hårdast. Hotet från efterfrågechocker, begränsningar i arbetskraft och brist på tillgängliga transportsträckor sätter över 20 miljoner jobb i riskzonen. Därför lanserar ICC kampanjen Save Our SME:s som riktar sig till regeringar världen över. Under kampanjen kommer vi också att be företag inkomma med erfarenheter och utmaningar från de senaste månaderna.

“Den pågående pandemin är en hälsokris som snabbt också blivit en ekonomisk kris. Tillsammans med vårt internationella nätverk och världens handelskamrar, arbetar ICC för att ta fram råd och konkreta verktyg som kan hjälpa små och medelstora företag. De är den globala ekonomins ryggrad, men samtidigt bland de mest sårbara”, säger ICC:s generalsekreterare John Denton.

Som en initial larmsignal, uppmanar ICC regeringar bland annat att:

  • Förse småföretag med direkt stöd för att garantera deras överlevnad i denna extraordinära situation
  • Ställa om och anpassa existerande sociala skyddsnät
  • Säkerställa öppen handel för att underlätta ett gränsöverskridande flöde av nödvändigheter
  • Implementera såväl formella som informella kanaler för dialog mellan regeringar, samhällen, arbetsgivare och anställda

Läs hela Call To Action här »