Idag skriver ICC Sveriges generalsekreterare, Susanna Zeko, tillsammans med Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör i Sverige, och Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, på debattsidan i Dagens Industri om vikten av internationell handel för en effektiv omställning till cirkulär ekonomi. Att avfall idag regleras på annat sätt än handel med varor och tjänster är en rest från den linjära ekonomin och försvårar övergången. Gemensamma, globala, standarder behövs. Läs artikeln här.