Efter sju år som ordförande för ICC Sweden avgick Fredrik Cappelen vid årsmötet den 24 mars. Till ny ordförande valdes Fredrik Persson, som bland annat också är ordförande för Svensk Handel.

ICCs kassaförvaltare Marcus Wallenberg tackade under mötet Fredrik för hans tålamod i arbetet för miljöförbättringar och för företagens ansvar för miljö och hållbarhet, liksom för hans engagemang för frihandelns viktiga roll i att skapa hållbara samhällen och välfärd. Innan Fredrik Cappelen blev ordförande i styrelsen, var han vice ordförande under några år och har också aktivt deltagit aktivt i både kommittén och kommissionen för Miljö och Energi.

ICCs nye ordförande, Fredrik Persson, har under de senaste två åren varit vice ordförande för organisationen.

FredrikFredrik